Η Wuppertal Individualpädagogische Projekte e.V.  

Η Wuppertal Individualpädagogische Projekte e.V. (Ατομική Παιδαγωγική κοινωφελής ΕΠΕ) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Βούπερταλ (Wuppertal).

Σκοπός της Wuppertal Individualpädagogische Projekte e.V. είναι η υποστήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη βοήθειας, ιδιαίτερα παιδιών, εφήβων και ενήλικων με ψυχοκοινωνικές διαταραχές.

Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται ειδικά με την προσφορά διάφορων εσωτερικών και εξωτερικών παροχών σε παιδιά, έφηβους και νέους ενήλικες και τους γονείς τους αντίστοιχα. Οι παροχές αυτές είναι εφικτές χάρη στο ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας.

Η Wuppertal Individualpädagogische Projekte e.V. ακολουθεί αποκλειστικά και άμεσα κοινωφελείς σκοπούς.

 

Εισαγωγή  

Είμαστε από το 1996 ενεργοί στον τομέα της ατομικής παιδαγωγικής. Αφετηρία ήταν οι εμπειρίες μας σε διάφορους τομείς της υποστήριξης νέων. Όλο και περισσότερο συναντούσαμε νέους με όλο και πιο δύσκολη προβληματικότητα. Η ζωή τους διακρίνονταν σε υψηλό βαθμό από εμπειρίες ταπείνωσης,  παραμέλησης και κακομεταχείρισης, κατά κανόνα συνοδευόμενων από ένα άκρως περιορισμένο ρεπερτόριο συμπεριφορών και γενική έλλειψη προοπτικής. 

 

Η βασική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός παιδαγωγικού προγράμματος υψηλής ποιότητας για αγόρια και κορίτσια, τα οποία λόγω των εμπειριών τους και των προβλημάτων τους δεν είναι, δεν είναι ακόμη ή δεν είναι πια προσπελάσιμα στο πλαίσιο των συνηθισμένων εσωτερικών ή μερικώς εσωτερικών σχημάτων προσφορών.

 

Αυτοαντίληψη 

Για το λόγο αυτό αντιλαμβανόμαστε την ατομική παιδαγωγική ως ένα εντατικό, ευέλικτο και διαφοροποιημένο πρόγραμμα. Ένα εργαλείο που ανταποκρίνεται στις ψυχοκοινωνικές βιογραφίες των νέων αυτών και τους ανοίγει προοπτικές και αποδεκτές στρατηγικές και εναλλακτικές δράσης.
Η εμπειρία διδάσκει ότι αυτό λειτουργεί σε ένα βατό πλαίσιο ζωής, το οποίο από τη μια προσφέρει στους νέους δυνατότητες διαμόρφωσης και από την άλλη είναι αποσυμπλεγμένο και μη βεβαρυμένο από την έως τώρα πραγματικότητα ζωής και το κοινωνικό περιβάλλον τους. 

Επίσης είναι αναμφισβήτητο ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στην κατάσταση ζωής των νέων αυτών μόνο, όταν οι παιδαγωγικοί στόχοι δεν είναι άκαμπτα προκαθορισμένοι, αλλά συνεχώς σχεδιάζονται και ελέγχονται από κοινού. 

Καταλαβαίνουμε την πρακτική της ατομικής παιδαγωγικής ως μια εποικοδομητική και διαλογική διαδικασία, στην οποία οι συνθήκες και σχέσεις είναι διοργανωμένες έτσι, ώστε οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ίδιες τους τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους και να αναπτύξουν ικανότητες για να διαμορφώσουν τη ζωή τους με σιγουριά, αυτοδιάθεση και αίσθηση ευθύνης. Δεν είναι μόνο λήπτες παιδαγωγικών παροχών, αλλά στον ίδιο βαθμό παροχείς. 

Παιδαγωγική, μεθοδική και διδακτική 

Για να είναι εφικτές εμπειρίες, που πλάθουν, προωθούν και σταθεροποιούν την ταυτότητα είναι αναγκαίο καταρχάς ένα βασικό πλαίσιο, το οποίο, με αναφορά στις ιστορικές ρίζες της ατομικής παιδαγωγικής, μπορεί να περιγραφεί και ως "παιδαγωγική επαρχία". Είναι ένας βέλτιστα διαμορφωμένος ελεύθερος χώρος, απομονωμένος σε μεγάλο βαθμό από ανεπιθύμητες εξωτερικές επιδράσεις, στον οποίο προάγεται η εξέλιξη των νέων σε θετικές προσωπικότητες.
Σε αυτή την "νέα πραγματικότητα", διαμορφωμένη ως απαιτητικά, αλλά και βατά και δημιουργικά συμφραζόμενα, υφίσταται η δυνατότητα κατανόησης της αιτιότητας αίτιου και αιτιατού, μέσα από τη σχέση ιδίας δράσης και των συνεπειών της. Το άτομο κινείται μέσα στο πεδίο τάσεων των σχέσεων ατομικότητας και κοινωνίας με την προοπτική της ανάπτυξης της προσωπικότητάς του και των κοινωνικών ικανοτήτων του. Το άτομο πρέπει να συμβάλλει με ιδιότητες όπως τόλμη, πρωτοβουλία, ειλικρινή άποψη και στάση.


Το παραπάνω προφίλ απαιτήσεων οδηγεί αναγκαστικά στα όρια των ψυχικών, ηθικών και αισθηματικών ικανοτήτων. Αυτό απαιτεί έναν εντατικό αναστοχασμό των τρεχόντων στάσεων και τρόπων συμπεριφοράς καθώς και μια πιθανή αλλαγή και έναν αναπροσανατολισμό και εμπεριέχει έτσι την ευκαιρία της ανακάλυψης απωλεσμένων ή ποτέ μαθημένων αξιών μέσα από την ιδία εμπειρία.

 

 

 

Προσανατολισμός στους στόχους

- Επεξεργασία υφιστάμενων συγκρούσεων


- Δημιουργία και σταθεροποίηση ταυτότητας
 

- Αναστοχασμός τρεχόντων στάσεων

- Έλεγχος μαθημένων τρόπων συμπεριφοράς

- Αλλαγή και αναπροσανατολισμός


- Ανάπτυξη μιας προσωπικής προοπτικής ζωής

- Απόκτηση ικανότητας μόρφωσης


- Σχολική κατάρτιση

- Κοινωνική ικανότητα


- Κοινωνική ένταξη


- Επαγγελματικός προσανατολισμός

- Αυτονομία και προσωπική ευθύνη

 

Παροχές 

Τα μέτρα ατομικής παιδαγωγικής μας παρέχονται σε μορφή πρότζεκτ κυρίως στη Γερμανία, Ισπανία και Ελλάδα. Όλες οι έδρες υποστηρίζονται διαρκώς από ειδικούς και ανταποκρίνονται στα πρότυπα για ατομικά παιδαγωγικά μέτρα της υπηρεσίας ανηλίκων της Ρηνανίας. Τα μέτρα στη Γερμανία διαθέτουν άδειες λειτουργίας των εκάστοτε υπηρεσιών ανηλίκων των κρατιδίων.

 

Περαιτέρω πεδία εργασίας

Περαιτέρω οι συνεργάτιδες και οι συνεργάτες μας είναι ενεργοί στους παρακάτω ειδικούς τομείς:

 

  • Κατοικία στον φορέα
  • Σχολική-κοινωνική εργασία
  • Εξάσκηση επί της συνείδησης κανόνων
  • Θεραπεία Marte Meo
  • Εξάσκηση στην αποτροπή βίας και αποκλιμάκωση
  • Προγράμματα κατάρτισης γονέων
  • Υπαίθρια εξάσκηση
  • Παροχή συμβουλών από ειδικούς      ψυχοτραυματολογικής
  • Παροχή συστημικών συμβουλών

 

 

Επαφή

Κέντρο

Διεύθυνση:

Hofaue 55 Wuppertal 42013

E-mail: info@wipev.de

Τηλέφωνο: 0202-430 49 200

Φαξ: 0202-430 49 222

http://www.wipev.de

Κατέβασμα πληροφοριών ως: vCard

Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Über Cookies & Datenschutz